ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ, 68% ನಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 190 ದಶಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಭಾರತೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ.

ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಳಕೆಯು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿ

ನೀವು ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರೋ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?

ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.

ರೆವರಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ

ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಾವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ!